Kako stati na put politizaciji javnih preduzeća – korporativni menadžment u javnim preduzećima u Srbiji

Brief description: Projekat istražuje politizaciju javnih preduzeća u Srbiji kroz 4 studije slučaja. On takođe obuhvata analizu izbornog sistema, regulative koja se odnosi na upravljanje i funkcionisanje preduzeća, kao i ocenu ekonomskih performansi. Predstavljene su I promovisane I konkretne prreporuke proistekle iz istraživanja. Projekat je podržan od strane Local Government Initiative iz Budimpešte.


Europeanization of Serbia-Civil Society

Brief description: Project addresses role of civil society in the processes of Europeanization of Serbia. It addressed cooperation with the state, EU institutions and EU civil society and networks. Empirical survey was carried out. Study was widely disseminated and promoted with the CSO organiyation through several events.

Partners: Open Society Foundation

Supported by: Open Society Foundation


Europeanization of Institutional Arrangements in Serbia

Brief description: Project addresses the issue of division of power and checks and balances in Serbian institutional arrangements for the purpose of discussion at the European Convent, a project implemented by the European Movement. CPES produced paper with recommendations discussed by the expert community and Members of the Parliament.

Partners: European Movement, Open Society Foundation

Supported by: Open Society Foundation


State transfers to local municipalities

Brief description: Project deals with state transfers to local municipalities looking at the structure and institutional mechanisms and regulation related to transfers.

Partners: Expert Forum Romania

Supported by: Balkan Trust for Democracy


Europeanization of Serbia: Capacities of State Bodies- Parliament, Executive, President and Local Government

Brief description: Project addresses the issue of process of Europeanization of State bodies. It was conceived as monitoring and policy intervention aimed at state institutions, EU institutions and experts and general public. Regular reporting since 2008 to the EU has become a standard part of CPES program.

Partners: Open Society Foundation

Supported by: Open Society Foundation


The Global Competitiveness Report 2010-2011 for Serbia

Brief description: CPES was a local partner for producing a competitiveness report for Serbia. It included extensive survey with relevant stakeholders after the unique methodology. Report was published and it is a reference publication for investors, think-tanks and decision makers.

Partners: World Economic Forum

Supported by: World Economic Forum


What does the EU accession bring- Cross border Cooperation

Brief description: Project addresses the issue of process of cross-border cooperation and its link with local development. Comparative study on two municipalities (Knazevac, Serbia and Lendava, Slovenia). Study was also presented in the parliament.

Partners: Open Society Foundation

Supported by: EU Commission


What does the EU accession bring- Agricultural policy: the Dairy Sector

Brief description: Project addresses the issue of process of Europeanization of Serbian policy in the field of dairy sector. It included analysis of existing policies and of the effects of accession. Concrete recommendations were produced and presented in the National Assembly and three interactive workshops in Knjazevac, Sremska Mitrovica and Užice.

Partners: Open Society Foundation

Supported by: EU Commission


Razvezivanje gordijevog čvora: Srbija i NATO

Brief description: Do sada je bilo uobičajeno da se jedino uključivanje u vojnu misiju kojom rukovodi NATO smatra „operativnim angažovanjem“. U vezi sa ovim konceptom se otvara nekoliko pitanja: najpre, da li NATO može obezbediti i svoje učešće u civilnim fazama upravljanja krizom, posle uspostavljanja i održavanja mira; da li bi takva uloga NATO omogućila šire angažovanje država, ne samo njegovih članica već i partnera, i da li bi takvo njihovo učešće moglo biti smatrano operativnim angažovanjem u misijama NATO. Da li, zapravo, NATO, može smatrati svojim operativnim partnerom i državu koja ne doprinosi vojnom delu operacije, već svojim kapacitetima na druge načine obezbeđuje da kriza bude upravljana i nakon uspostavljanja mira. Odgovori na ova pitanja tesno su povezani sa pitanjima prirode učešća Srbije u mirovnim operacijama i mogu poslužiti za otvaranje debate o budućnosti odnosa Srbije i NATO-a.

Supported by: Fondacije za otvoreno društvo


CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije