Evropeizacija Srbije - Civilno društvo

2011 - Centar za primenjene evropske studije i Fond za otvoreno društvo

Nova studija Centra za primenjene evropske studije u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u okviru edicije Evropizacija Srbije se bavi građanskim društvom. Ukupan proces EU integracija koji se odvija na evropskom nivou podrazumeva dugotrajnu transformaciju društvenog i političkog prostora same Evropske unije. Pristupanje Srbije EU najvažniji je politički i razvojni projekat demokratske Srbije. Oba procesa podrazumevaju i aktivnu participaciju građanskog društva. Studija analizira ulogu građanskog društva u procesima EU integracija i evropeizacije Srbije, razloge zbog kojih je otvaranje procesa približavanja Srbije EU 2005. godini promenilo društveni i politički kontekst u kome organizacije građanskog društva ostvaruju svoju misiju, izazove koje su ova dva procesa stavila pred građansko društvo i moguće odgovore na njih.Preuzmite dokument u PDF formatu

Kako stati na put politizaciji javnih preduzeća u Srbiji

2011 - Centar za primenjene evropske studije

Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Gotovo ceo sektor javnih komunalnih preduzeća u Srbiji, koji je formiran za pružanje usluga na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, ostao je u državnom vlasništvu, uključujući i najznačajnija preduzeća u oblasti proizvodnje i transporta energije, telekomunikacija, avio saobraćaja, itd. Javna preduzeća su zapošljavala gotovo 150.000 ljudi u 2008. godini, što je skoro jedna osmina ukupnog broja zaposlenih u preduzećima Srbije. Iako se od početka tranzicije broj zaposlenih u javnim preduzećima smanjuje, ona još uvek predstavljaju najveće srpske poslodavce. Ukupni prihodi javnih preduzeća u 2008. godini iznosili su oko 850 milijardi dinara, ili oko 10,5 milijardi evra, što čini oko 15 procenata ukupnih prihoda preduzeća u Srbiji. Odnos između ukupnih prihoda javnih preduzeća i bruto domaćeg proizvoda (BDP) je oko 1:3.Preuzmite dokument u PDF formatu

Afirmativne akcije za Rome u oblasti obrazovanja

2010 - Centar za primenjene evropske studije

Pred vama se nalazi studija jedne praktične politike - politike afirmativnePreuzmite dokument u PDF formatu

Poljoprivredna politika - sektor mlekarske industrije

2009 - Centar za primenjne evropske studije i Fond za otvoreno društvo

Ova analiza se odnosi na oblast poljoprivredne politike – mlekarska industrija. U okviru ove teme nastoji se ispitati dvostruki pozitivni doprinos pridruživanja EU i primene EU standarda: prvi, u pogledu značaja koji imaju standardi u poljoprivrednoj proizvodnji iz perspektive javnog zdravlja, i drugi, u vidu ekonomskog razvoja i konkretne dobiti od pridruživanja EU, uključujući proširenje tržišta i pristup strukturnim fondovima EU. Publikacija sadrži policy studiju i širu osnovnu studiju.Preuzmite dokument u PDF formatu

Prekogranična saradnja - instrument razvoja

2009 - Centar za primenjne evropske studije i Fond za otvoreno društvo

Ova analiza se bavi regionalnim razvojem i prekograničnom saradnjom u kontekstu evropskih integracija. Metodologija istraživanja je uporedna analizu dve opštine - jedne u Srbiji i druge u jednoj od zemalja članica EU (opština Knjaževac i opština Lendava u Sloveniji) i predstavlja analizu potencijala prekogranične saradnje za loklani ekonomski razvoj uključujući i korišćenje sredstava EU dostupnih za prekograničnu saradnju.Preuzmite dokument u PDF formatu

Zaštita životne sredine - uslov za održivi razvoj

2009 - Centar za primenjne evropske studije i Fond za otvoreno društvo

Zaštita životne sredine je jedna od ključnih oblasti u procesu približavanja Srbiej EU i to kako sa stanovišta razvoja tako i sa stanovišta zaštite ljudskih prava. Analiza je fokusirana na slučaj Pančeva i trenutnog stanja na polju zaštite životne sredine i posledica koje to stanje ima po bezbednost ljudi, sa posebnim naglaskom na ljudska prava i na javno zdravlje. Posebna oblast istraživanja je pitanje prenosa nacionalnih politika na lokalni nivo. U ovoj analizi nastoje se dovesti u vezu politike zaštite životne sredine i politike bezbednosti ljudi sa procesom EU integracije i nastoje se pokazati posledice procesa integracije na život građana Pančeva. Publikacija sadrži policy studiju i osnovnu studiju.Preuzmite dokument u PDF formatu

Evropeizacija Srbije - Društvo znanja

2008 - Centar za primenjne evropske studije i Fond za otvoreno društvo

Decenija 1990-ih smatra se periodom u kojem je došlo do preorijentacije međunarodnog ekonomskog i političkog sistema prema globalnim obuhvatima i perspektivama. Ekspanzija međuregionalne proizvodnje, deregulacija trgovine, porast međuzavisnosti između zemalja i njihovih ekonomija – sve su to bili faktori koji su stvorili potrebu brzog i neodložnog rekonstruisanja i kreiranja političkih, ekonomskih, institucionalnih i pravnih sistema na nacionalnom i međunarodnom nivou koji će biti sposobni da odgovore zahtevima novih globalnih fenomena. Ova publikacija posmatra objedinjeno oblasti elektronskih komunikacija, obrazovanja, istraživanja i intelektualna svojine kao elemente sveobuhvatne politike razvoja zasnovanom na znanju.Preuzmite dokument u PDF formatu

CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije